Chợ Phía Bắc, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Đông nam

098.130.5668